14.10.2019

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek par. č. 6518 v k.ú. Medlov.