Záměr městyse Medlov.

7. 11. 2022

Záměr městyse Medlov prodat část pozemků dle GP.
Záměr zde.