21.03.2013

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku 454/1 o výměře 4m2.