26.06.2013

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku parc. č. 658/1 o výměře 9m2.