20.07.2012

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc.č. 307 v k. ú. Medlov.