04.04.2012

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 364 v k. ú. Medlov.