30.04.2012

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku p.č. 45/1.