Záznam o změně položky rozpočtové skladby

20. 1. 2017

Záznam o změně položky rozpočtové skladby.