Opatření obecné povahy

19. 12. 2013

Záplavové území významného vodního toku Jihlava.