12.07.2016

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na všech místních komunikacích v městysi Medlov.