13.11.2017

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39523 z důvodu výstavby autobusových zastávek u Senior centra.