Veřejná vyhláška.

16. 5. 2022

Oznámení o zahájení územního řízení.
"Rozvod optické sítě Němčičky"