Veřejná vyhláška.

12. 4. 2023

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
"Medlov - místní komunikace k MŠ, rekonstrukce"