Veřejná vyhláška.

28. 2. 2024

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.
"Městys Medlov, obnova chodníku u silnice III/39523"