Veřejná vyhláška.

2. 4. 2024

Oznámení o vydání společného územního a stavebního řízení na akci:
Obnova chodníku u silnice III/39523