27.11.2018

Záměr městyse Medlov prodat pozemek par.č. 6509 v k.ú.Medlov.