Záměr městyse pronajmout obecní vodovod.

18. 10. 2013

Záměr

- Návrh smlouvy o nájmu a provozu vodovodu

- Soupis majetku