18.10.2013

Záměr

- Návrh smlouvy o nájmu a provozu vodovodu

- Soupis majetku