Aktualita

Odpadové hospodářství v naší obci.

Vážení občané, chtěli by jsme Vás informovat o hospodaření s odpady v naší obci.
- Třiďme odpad, má to smysl.
- Likvidace odpadu.
- Kam s odpadem.
- Co můžeme udělat.
- Jak hospodaříme s odpadem.
- Kalkulace výnosů a nákladů za odpad.