25.05.2020 / 00.00.0000

DSO Židlochovicko.

Závěrečný účet DSO Židlochovicko za rok 2019. Zpráva o výsledku >>>

20.05.2020 / 05.06.2020

Veřejná vyhláška.

OZV MM č.2/2020 Stanovení společného školského obvodu Základní školy >>>

18.05.2020 / 22.06.2020

Návrh závěrečného účtu městyse Medlov.

Návrh závěrečného účtu městyse´Medlov za rok 2019. Fin 2 - 12 M k >>>

11.05.2020 / 18.05.2020

Pozvánka.

Pozvánka na 16. zasedání ZM. >>>

11.05.2020 / 27.05.2020

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje J >>>

04.05.2020 / 20.05.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku v k.ú. Medlov. >>>

22.04.2020 / 07.05.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku. >>>

22.04.2020 / 07.05.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku. >>>

22.04.2020 / 07.05.2020

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na akci " >>>

22.04.2020 / 23.05.2020

Veřejná vyhláška.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 a d >>>

08.04.2020 / 31.05.2020

Veřejná vyhláška.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. >>>

07.04.2020 / 14.04.2020

Svolání schůze ZM.

Pozvánka na 15. Zasedání ZM. >>>

06.04.2020 / 07.05.2020

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy. >>>

20.03.2020 / 05.04.2020

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zrušení ústního jednání. >>>

18.03.2020 / 25.03.2020

Zrušení zasedání ZM.

Zrušení zasedání ZM dne 23.3.2020. >>>

16.03.2020 / 23.03.2020

Pozvánka.

Pozvánka na 15. zasedání ZM. >>>

06.03.2020 / 23.03.2020

Výběrové řízení.

Výzva k podání nabídky "Městys Medlov - chodníky 2020" Oznámení o >>>

24.02.2020 / 10.03.2020

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání >>>

24.02.2020 / 10.03.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

20.02.2020 / 00.00.0000

Přezkum hospodaření za rok 2019.

Zpráva o výsledku hospodaření městyse Medlov za rok 2019. >>>

12.02.2020 / 28.02.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

03.02.2020 / 10.02.2020

Pozvánka.

Pozvánka na14. Zasedání ZM. >>>

28.01.2020 / 12.02.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

28.01.2020 / 12.02.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

20.01.2020 / 27.01.2020

Pozvánka.

Pozvánka na 13. Zasedání ZM. >>>

09.01.2020 / 24.01.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

03.01.2020 / 20.01.2020

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek.   >>>

17.12.2019 / 00.00.0000

OZV o místním poplatku za psa.

OZV vyhláška. >>>

10.12.2019 / 31.12.2022

Veřejná vyhláška MZE.

Opatření obecné povahy. >>>

09.12.2019 / 16.12.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 12. Zasedání ZM. >>>

25.11.2019 / 11.12.2019

Výzva.

Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na >>>

25.11.2019 / 16.12.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022. >>>

25.11.2019 / 16.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020. >>>

11.11.2019 / 18.11.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 11. Zasedání ZM. >>>

08.11.2019 / 00.00.0000

DSO Židlochovicko.

Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Židlochovicko. Návrh střednědobého >>>

14.10.2019 / 30.10.2019

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek par. č. 6518 v k.ú. Medlov. >>>

14.10.2019 / 21.10.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 10. Zasedání ZM. >>>

07.10.2019 / 14.10.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 9. zasedání ZM. >>>

25.09.2019 / 10.10.2019

Veřejná vyhláška.

Oznámení návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK. >>>

16.09.2019 / 01.10.2019

Veřejná vyhláška.

Návrh opatření obecné povahy. >>>

06.09.2019 / 23.09.2019

Záměr.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

03.09.2019 / 31.12.2022

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy. >>>

01.09.2019 / 31.12.2023

Veřejná vyhláška.

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § >>>

29.08.2019 / 05.09.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 8. Zasedání ZM. >>>

08.07.2019 / 15.07.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 7. Zasedání ZM. >>>

20.06.2019 / 30.06.2020

Oznámení o zveřejnění ZÚ za rok 2018.

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu městyse Medlov za rok 2018. >>>

17.06.2019 / 02.07.2019

Veřejná vyhláška.

Oznámení zahájení řízení o vydání územního plánu Odrovice. >>>

10.06.2019 / 17.06.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 6. Zasedání ZM. >>>

03.06.2019 / 20.06.2019

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy. >>>

20.05.2019 / 17.06.2019

Návrh Záverečného účtu městyse Medlov.

Návrh Závěrečného účtu městyse Medlov za rok 2018. Fin 2 - 12 M k 31. >>>

20.05.2019 / 17.06.2019

Oznámení o zveřejnění ZÚ za rok 2018.

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018. >>>

15.05.2019 / 31.05.2019

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

15.05.2019 / 31.05.2019

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

10.05.2019 / 10.06.2019

Vystavení návrhu.

Oznámení o konzultování návrhu územní studie. - Územní studie >>>

06.05.2019 / 13.05.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 5. zasedání ZM. >>>

02.05.2019 / 25.05.2019

Volby do Evropského parlamentu.

Oznámení o době a místu konání voleb. >>>

05.04.2019 / 31.12.2022

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy. >>>

03.04.2019 / 25.05.2019

Volby do Evropského parlamentu.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. Informace o počtu a >>>

01.04.2019 / 17.04.2019

DSO Region Židlochovicko.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. Závěrečný >>>

21.03.2019 / 26.05.2019

Volby do Evropského parlamentu.

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. Května 2019. >>>

18.03.2019 / 25.03.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 4. Zasedání ZM. >>>

14.03.2019 / 15.04.2019

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. >>>

11.02.2019 / 00.00.0000

Střednědobý výhled rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021. >>>

05.02.2019 / 21.02.2019

Obecně závazná vyhláška 2/2019.

OZV městyse Medlov č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného >>>

05.02.2019 / 21.02.2019

Obecně závazná vyhláška 1/2019.

OZV městyse Medlov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. >>>

28.01.2019 / 04.02.2019

Pozvánka.

Pozvánka na 3. Zasedání ZM. >>>

24.01.2019 / 08.02.2019

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí - " Medlov - kanalizace a ČOV - kanalizační řád" >>>

16.01.2019 / 31.01.2019

Veřejná vyhláška.

Oznámení návrhu zprávy o uplatňování ZUR JMK v období 10/2016 - >>>

01.01.2019 / 19.12.2023

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentů na stránkách městyse Medlov. >>>

21.12.2018 / 07.01.2019

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení o schválení kanalizačního řádu. >>>

17.12.2018 / 04.01.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021. >>>

10.12.2018 / 17.12.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 2. Zasedání ZM. >>>

06.12.2018 / 21.12.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemky v k.ú. Medlov. >>>

30.11.2018 / 17.12.2018

Návrh rozpočtu 2019.

Návrh rozpočtu na rok 2019. >>>

28.11.2018 / 00.00.0000

DSO-Region Židlochovicko.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu. >>>

28.11.2018 / 00.00.0000

DSO-Region Židlochovicko.

Návrh rozpočtu na rok 2019. >>>

27.11.2018 / 13.12.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek par.č. 6509 v k.ú.Medlov. >>>

27.11.2018 / 13.12.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek par.č. 6524 v k.ú. Medlov. >>>

19.11.2018 / 26.11.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 1. zasedání ZM. >>>

22.10.2018 / 31.10.2018

Pozvánka.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného >>>

06.10.2018 / 30.12.2018

Volby do zastupitelstva obce.

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Medlov. >>>

03.10.2018 / 05.02.2019

Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu >>>

01.10.2018 / 17.10.2018

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

19.09.2018 / 19.12.2018

oznámení o zamýšleném převodu

oznámení o zamýšleném převodu >>>

17.09.2018 / 08.10.2018

Volby 2018.

Oznámení o době a místu konání voleb. >>>

17.09.2018 / 24.09.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 40. Zasedání ZM. >>>

03.09.2018 / 06.10.2018

Volby 2018.

Oznámení starosty o svolání prvního zasedání volební okrskové komise. >>>

27.08.2018 / 11.09.2018

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

21.08.2018 / 05.09.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

20.08.2018 / 06.10.2018

Volby 2018.

Volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října >>>

13.08.2018 / 20.08.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 39. Zasedání ZM. >>>

02.08.2018 / 07.10.2018

Volby

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018. >>>

01.08.2018 / 30.09.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu / propachtování >>>

04.07.2018 / 20.07.2018

opatření obecné povahy

OOP - ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice >>>

20.06.2018 / 06.07.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

20.06.2018 / 30.06.2019

Oznámení o zveřejnění ZÚ za rok 2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu městyse Medlov za rok 2017. >>>

13.06.2018 / 29.06.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

11.06.2018 / 18.06.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 38. zasedání ZM. >>>

30.05.2018 / 15.06.2018

Záměr

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

30.05.2018 / 15.06.2018

Záměr

Záměr městyse Medlov prodat pozemek. >>>

28.05.2018 / 12.06.2018

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení. >>>

28.05.2018 / 15.08.2018

Usnesení - dražební vyhláška

Usnesení - dražební vyhláška >>>

21.05.2018 / 28.05.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 37. zasedání ZM. >>>

18.05.2018 / 26.06.2018

Oznámení ozveřejnění návrhu ZÚ 2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu městyse Medlov za rok 2017. >>>

18.05.2018 / 26.06.2018

Návrh ZÚ městyse Medlov za rok 2017.

Návrh závěrečného účtu. >>>

30.04.2018 / 28.05.2018

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

23.04.2018 / 24.05.2018

Výpočet ceny pro vodné a stočné.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cennovýc >>>

02.04.2018 / 09.04.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 36 zasedání ZM. >>>

02.04.2018 / 31.07.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu >>>

28.03.2018 / 00.00.0000

DSO Židlochovicko.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. >>>

28.03.2018 / 00.00.0000

DSO Židlochovicko.

Závěrečný účet za rok 2017. >>>

21.03.2018 / 05.04.2018

Rozhodnutí.

Územní rozhodnutí o umístění stavby Medlov, obnova NN a VO. >>>

21.03.2018 / 03.05.2018

dražební vyhláška

dražební vyhláška >>>

12.03.2018 / 00.00.0000

Oznámení Regionu Židlochovicko.

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti >>>

01.03.2018 / 16.03.2018

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního >>>

28.02.2018 / 15.02.2018

Záměr městyse Medlov.

Záměr městyse Medlov prodat pozemky. >>>

19.02.2018 / 26.02.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 35. Zasedání ZM. >>>

07.02.2018 / 01.05.2018

Propachtování pozemků

soupis pozemků >>>

05.02.2018 / 20.02.2018

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení územního řízení na akci " Medlov, obnova NN a VO" >>>

22.01.2018 / 29.01.2018

Pozvánka.

Pozvánka na 34. Zasedání ZM. >>>

19.01.2018 / 27.01.2018

II. Kolo volby prezidenta ČR.

Oznámení o době a místu konání 2. kola volby prezidenta České >>>

17.01.2018 / 00.00.0000

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení DSO Židlochovicko o zveřejnění rozpočtu, střednědobého >>>

02.01.2018 / 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů v el. podobě na stránkách městyse Medlov.

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě na stránkách >>>

22.12.2017 / 11.01.2018

Oznámení starosty.

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR. >>>

20.12.2017 / 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění SVR 2018 + Rozpočet 2018

Střednědodý výhled rozpočtu 2018 - 2020  Rozpočet MM na rok 2018. >>>

20.12.2017 / 00.00.0000

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření. >>>

18.12.2017 / 03.01.2018

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška >>>

18.12.2017 / 11.01.2018

Oznámení starosty.

Svolání prvního zasedání OVK. >>>

12.12.2017 / 29.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření. >>>

11.12.2017 / 18.12.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 33. Zasedání ZM. >>>

01.12.2017 / 18.12.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na 2018. Návrh rozpočru na rok >>>

01.12.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění R.O 8/2017

Oznámení o zveřejnění R.O. 8/2017 >>>

30.11.2017 / 00.00.0000

DSO Židlochovicko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Židlochovicko >>>

30.11.2017 / 00.00.0000

DSO Židlochovicko

Návrh rozpočtu DSO Židlochovicko na rok 2018 >>>

28.11.2017 / 14.12.2017

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

28.11.2017 / 27.01.2018

Volby prezidenta ČR 12 a 13.1.2018

Jmenování zapisovatele volební okrskové komise č.1 v Medlově. >>>

28.11.2017 / 27.01.2018

Volby prezidenta ČR 12 a 13.1.2018

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků. >>>

27.11.2017 / 11.12.2017

Střednědobý výhled - Návrh

Střednědobý výhled rozpočtu - Návrh. >>>

27.11.2017 / 11.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentu. >>>

20.11.2017 / 27.11.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 32. Zasedání ZM. >>>

15.11.2017 / 30.11.2017

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí >>>

13.11.2017 / 29.11.2017

Veřejná vyhláška.

MZe - opatření obecné povahy >>>

13.11.2017 / 29.11.2017

Veřejná vyhláška.

Krajský úřad JMK -Odbor životního prostředí : NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ PO >>>

13.11.2017 / 29.11.2017

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

13.11.2017 / 13.01.2018

Volby prezidenta ČR 12 a 13.1.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. >>>

30.10.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění R.O. 7/2017 >>>

27.10.2017 / 10.11.2017

opatření obecné povahy

opatření obecné povahy >>>

16.10.2017 / 23.10.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 31. Zasedání ZM. >>>

05.10.2017 / 19.10.2017

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

04.10.2017 / 20.10.2017

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

04.10.2017 / 21.10.2017

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017.

Oznámení o době a místu konání voleb. >>>

27.09.2017 / 11.10.2017

Veřejná vyhláška

VV - oznámení o doplnění podkladů >>>

25.09.2017 / 09.10.2017

opatření obecné povahy

opatření obecné povahy >>>

25.09.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění R.O. 6/2017 >>>

19.09.2017 / 04.10.2017

Veřejná vyhláška.

Návrh opatření obecné povahy. >>>

08.09.2017 / 21.10.2017

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017.

Jmenování zapisovatele OVK. >>>

05.09.2017 / 21.10.2017

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017.

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků. >>>

30.08.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentu. >>>

30.08.2017 / 06.09.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 30. Zasedání ZM. >>>

21.08.2017 / 00.00.0000

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. >>>

03.08.2017 / 10.08.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 29. Zasedání ZM. >>>

26.07.2017 / 10.08.2017

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

24.07.2017 / 07.08.2017

Záměr Městyse Medlov.

Záměr Městyse Medlov pronajmout nebytové prostory ( Hospoda č.p. 68 v >>>

19.07.2017 / 04.08.2017

Záměr Městyse Medlov.

Zveřejnění záměru práva stavby. >>>

19.07.2017 / 04.08.2017

Záměr Městyse Medlov.

Zveřejnění záměru práva stavby. >>>

18.07.2017 / 00.00.0000

Rozhodnutí hejtmana JHK.

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru. >>>

10.07.2017 / 17.07.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 28.Zasedání ZM. >>>

04.07.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentu. >>>

26.06.2017 / 00.00.0000

Oznámení Regionu Židlochovicko.

Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016 a jeho zveřejnění. >>>

21.06.2017 / 30.06.2018

Oznámení o zveřejnění ZÚ za rok 2016.

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu městyse Medlov za rok 2016. >>>

15.06.2017 / 30.06.2017

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška. >>>

13.06.2017 / 29.06.2017

Záměr Městyse Medlov.

Zveřejnění záměru práva stavby. >>>

05.06.2017 / 12.06.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 27. zasedání ZM. >>>

31.05.2017 / 14.06.2017

Veřejná vyhláška

oplocení rychlostní silnice R 52 >>>

29.05.2017 / 13.06.2017

Záměr Městyse Medlov.

Záměr Městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

25.05.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentu. >>>

15.05.2017 / 13.06.2017

Návrh Závěrečného účtu Městyse Medlov.

Návrh Závěrečného účtu Městyse Medlov. Fin 2 12 M k >>>

15.05.2017 / 13.06.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2016

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu v elektronické podobě >>>

03.05.2017 / 01.08.2017

Státní pozemkový Úřad.

Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu. >>>

02.05.2017 / 17.05.2017

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí "Místní komunikace, dešťová kanalizace - odvodnění >>>

26.04.2017 / 29.05.2017

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

17.04.2017 / 24.04.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 26. Zasedání ZM. >>>

20.03.2017 / 05.04.2017

DSO Židlochovicko.

Závěrečný účet za rok 2016. Konečný přezkum hospodaření DSO >>>

20.03.2017 / 00.00.0000

Oznámení regionu Židlochovicko.

Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu. >>>

20.03.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentů. >>>

13.03.2017 / 20.03.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 25. Zasedání ZM. >>>

13.03.2017 / 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění.

Oznámení o zveřejnění dokumentu. >>>

08.03.2017 / 23.03.2017

Záměr Městyse Medlov.

Záměr Městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

08.03.2017 / 23.03.2017

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

02.03.2017 / 31.12.2017

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 >>>

02.03.2017 / 31.12.2019

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019. >>>

02.03.2017 / 18.03.2017

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

01.03.2017 / 31.12.2017

Veřejná vyhláška

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § >>>

22.02.2017 / 10.03.2017

Výroční zpráva

Výroční zpráva v souladu s § 18 zákona 106/1999 Sb. >>>

07.02.2017 / 22.02.2017

Záměr Městyse Medlov.

Záměr Městyse Medlov vypůjčit nemovitý majetek. >>>

30.01.2017 / 06.02.2017

Pozvánka.

Pozvánka na 24.Zasedání ZM. >>>

20.01.2017 / 07.02.2017

Záznam o změně položky rozpočtové skladby

Záznam o změně položky rozpočtové skladby. >>>

12.12.2016 / 19.12.2016

Pozvánka.

Pozvánka na 23. Zasedání ZM. >>>

12.12.2016 / 28.12.2016

Záměr Městyse Medlov.

Záměr Městyse Medlov pronajmout nemovitý majetek. >>>

30.11.2016 / 15.12.2016

Dobrovolný svazek obcí REGION ŽIDLOCHOVICKO

DSO Židlochovicko, rozpočet na rok 2017 >>>

23.11.2016 / 08.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017.

Návrh rozpočtu pro rok 2017. >>>

21.11.2016 / 28.11.2016

Pozvánka.

Pozvánka na 22. Zasedání ZM. >>>

24.10.2016 / 31.10.2016

Pozvánka.

Pozvánka na 21.zasedání ZM. >>>

19.10.2016 / 03.11.2016

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

19.09.2016 / 26.09.2016

Pozvánka.

Pozvánka na 20. Zasedání ZM. >>>

07.09.2016 / 07.12.2016

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zamýšleném převodu. >>>

26.08.2016 / 08.10.2016

Volby do Zastupitelstev krajů.

Jmenování zapisovatelky volební komise č. 1 v Medlově. >>>

23.08.2016 / 08.10.2016

Volby do Zastupitelstev krajů.

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků. >>>

08.08.2016 / 09.10.2016

Volby do Zastupitelstev krajů.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. >>>

08.08.2016 / 15.08.2016

Pozvánka.

Pozvánka na 19. Zasedání ZM. >>>

04.08.2016 / 19.08.2016

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška. >>>

04.08.2016 / 19.08.2016

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška. >>>

02.08.2016 / 16.08.2016

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška >>>

12.07.2016 / 27.07.2016

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na všech >>>

20.06.2016 / 27.06.2016

Pozvánka

Pozvánka na 18. Zasedání ZM. >>>

20.06.2016 / 04.07.2016

Sanace a rekultivace - pískovna Bratčice

Sanace a rekultivace - pískovna Bratčice >>>

08.06.2016 / 23.06.2016

Exekutorský úřad Brno - město

Exekuční příkaz. >>>

23.05.2016 / 30.05.2016

Pozvánka

Pozvánka na 17. Zasedání ZM. >>>

23.05.2016 / 07.06.2016

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška mapky >>>

18.05.2016 / 02.06.2016

Pochod smíření

Pochod smíření >>>

05.05.2016 / 23.05.2016

Závěrečný účet 2015.

Závěrečný účet Městyse Medlov za rok 2015. Zpráva o výsledku přezkoum >>>

27.04.2016 / 16.05.2016

Veřejná vyhláška.

Porovnání všech položek výpočtu cený pro vodné a stočné, dle cenových >>>

26.04.2016 / 12.05.2016

Záměr.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek par. č. 6443, o celkové výměře >>>

25.04.2016 / 08.06.2016

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Pozvánka na veřejné projednání - obce >>>

18.04.2016 / 25.04.2016

Pozvánka

Pozvánka na 16. Zasedání ZM. >>>

04.04.2016 / 19.04.2016

DSO Židlochovice

Závěrečný účet za rok 2015. >>>

31.03.2016 / 15.04.2016

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na >>>

23.02.2016 / 01.03.2016

Pozvánka

Pozvánka na 15. Zasedání ZM. >>>

15.02.2016 / 01.03.2016

Veřejná vyhláška.

"Medlov, úprava komunikace u hřbitova" >>>

12.02.2016 / 29.02.2016

Výroční zpráva.

Výroční zpráva. >>>

01.02.2016 / 08.02.2016

Pozvánka

Pozvánka na 14. Zasedání ZM. >>>

13.01.2016 / 29.01.2016

Veřejná vyhláška.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy. >>>

11.01.2016 / 02.03.2016

Dražební vyhláška.

Usnesení o elektronické dražbě. >>>

04.01.2016 / 15.02.2016

Záměr Městyse Medlov

Záměr Městyse Medlov pronajmout nemovitý majetek. >>>

15.12.2015 / 30.12.2015

OZV

Obecně závazná vyhláška 2/2015 o místním poplatku za provoz systému >>>

07.12.2015 / 14.12.2015

Pozvánka

Pozvánka na 13. Zasedání ZM. >>>

01.12.2015 / 16.12.2015

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

26.11.2015 / 11.12.2015

Návrh rozpočtu.

Návrh rozpočtu DSO Židlochovicko na rok 2016. >>>

24.11.2015 / 10.12.2015

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku 454/1 v k.ú. Medlov. >>>

18.11.2015 / 04.12.2015

Rozpočet 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016. >>>

16.11.2015 / 23.11.2015

Pozvánka.

Pozvánka na 12. zasedání ZM. >>>

06.11.2015 / 02.02.2016

Veřejná vyhláška

Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu. >>>

04.11.2015 / 19.11.2015

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek par.č. 6443 o celkové výměře >>>

19.10.2015 / 26.10.2015

Pozvánka

Pozvánka na 11. zasedání ZM. >>>

14.09.2015 / 21.09.2015

Pozvánka

Pozvánka na 10. schůzi ZM. >>>

04.09.2015 / 19.09.2015

Veřejná vyhláška

http://www.mestysmedlov.cz/files/uredni_deska/4_9_2015a.pdf http://ww >>>

10.08.2015 / 17.08.2015

Pozvánka

Pozvánka na 9. schůzi ZM. >>>

05.08.2015 / 05.11.2015

Veřejná vyhláška

Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu. >>>

27.07.2015 / 11.08.2015

Výzva k podání nabídky

http://www.mestysmedlov.cz/files/uredni_deska/Výzva VŘ.pdf >>>

20.07.2015 / 04.08.2015

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality >>>

10.07.2015 / 25.07.2015

Veřejná vyhláška

Stavební povolení "Medlov - kanalizace a ČOV" >>>

08.07.2015 / 22.07.2015

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - akce "Parkovací plochy Agris Medlov" >>>

22.06.2015 / 29.06.2015

Pozvánka

Pozvánka na 8. schůzi ZM. >>>

10.06.2015 / 25.06.2015

Výzva k podání nabídky

Separace biologicky rozložitelných odpadů v městysi Medlov. >>>

26.05.2015 / 11.06.2015

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov prodat tyto pozemky. par.č. 6482 v k.ú. >>>

18.05.2015 / 25.05.2015

Pozvánka

Pozvánka na 7. schůzi ZM. >>>

06.05.2015 / 04.08.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu >>>

05.05.2015 / 21.05.2015

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

29.04.2015 / 15.05.2015

Vyučtování

Celkové vyučtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů >>>

29.04.2015 / 01.06.2015

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - zpřístupnění nahlédnutí do >>>

28.04.2015 / 14.05.2015

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov pronajmout část nebytových prostor. >>>

22.04.2015 / 08.05.2015

Závěrečný účet 2014.

Závěrečný účet Městyse Medlov za rok 2014. Příloha č. 1 Příloha č. >>>

21.04.2015 / 22.05.2015

Veřejná vyhláška

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů >>>

20.04.2015 / 27.04.2015

Pozvánka

Pozvánka na 6. schůzi ZM. >>>

14.04.2015 / 30.04.2015

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Brno >>>

08.04.2015 / 24.04.2015

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku par. č 382 v k. ú. Medlov >>>

03.04.2015 / 23.06.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění >>>

01.04.2015 / 16.04.2015

DSO Židlochovicko.

Závěrečný účet za rok 2014 - příjmy a výdaje Zpráva o výsledku >>>

01.04.2015 / 16.04.2015

Veřejná vyhláška

OZV 1/2015 >>>

27.03.2015 / 12.04.2015

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 6485 v k.ú.Medlov >>>

27.03.2015 / 12.04.2015

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov pronajmout část pozemku parc.č. 382 o výměře >>>

24.03.2015 / 01.05.2015

Dražební vyhláška.

Oznámení o provedení elektronické dražby nemovité věci. >>>

19.03.2015 / 04.04.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení vodoprávního řízení na akci "Medlov - kanalizace a >>>

19.03.2015 / 26.03.2015

5. Zasedání ZM

Pozvánka na 5. Zasedání ZM. >>>

25.02.2015 / 13.03.2015

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na akcí >>>

19.02.2015 / 26.02.2015

4. Zasedání ZM

Pozvánka na 4. Zasedání ZM. >>>

12.02.2015 / 27.02.2015

Dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko

Rozpočet na rok 2015 >>>

12.02.2015 / 28.02.2015

Výroční zpráva

Městys Medlov na základě zákona č. 106/1999Sb., § 18, vydává za rok >>>

11.02.2015 / 14.03.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení o výběrovém řízení čís. B/9/2015 a jeho pdmínkách na zajištěn >>>

22.01.2015 / 29.01.2015

3. Zasedání ZM

Pozvánka na 3.Zasedání ZM >>>

13.01.2015 / 01.02.2015

Výběrové řízení - SPRÁVCE KD

Městys Medlov vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice SPRÁVCE >>>

02.01.2015 / 18.01.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního >>>

18.12.2014 / 02.01.2015

Obecně závazná vyhláška

http://www.mestysmedlov.cz/files/uredni_deska/Mestys_Medlov20131218163 >>>

10.12.2014 / 17.12.2014

2. Zasedání ZM

Pozvánka na 2. Zasedání ZM. >>>

25.11.2014 / 10.12.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015. >>>

14.11.2014 / 01.12.2014

Veřejná vyhláška

OZV č. 1/2014 >>>

11.11.2014 / 15.12.2014

Návrh evropsky významné lokality

Nová lokalita - NAV_CZ0627005 Mapka >>>

10.11.2014 / 26.11.2014

Záměr městyse.

Záměr městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

06.11.2014 / 13.11.2014

1. Zasedání ZM

Pozvánka na 1. zasedání ZM. >>>

27.10.2014 / 11.11.2014

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov pronajmout tuto nemovitost. >>>

24.10.2014 / 04.11.2014

Ustavující zasedání

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného >>>

21.10.2014 / 06.11.2014

Záměr Městyse

Záměr městyse pronajmout tyto pozemky. >>>

24.09.2014 / 12.10.2014

Volby 2014.

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí. >>>

12.09.2014 / 12.10.2014

Volby 2014.

Oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskové volební komise. >>>

11.09.2014 / 26.09.2014

Záměr Městyse

Záměr městyse prodat pozemek. >>>

11.09.2014 / 26.09.2014

Záměr Městyse

Záměr městyse prodat pozemek. >>>

02.09.2014 / 09.09.2014

47. chůze ZM

Pozvánka na 47. schůzi ZM. >>>

26.08.2014 / 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí.

Jmenování zapisovatelky volební komise. Poskytnutí informací o počtu >>>

11.08.2014 / 27.08.2014

Záměr Městyse

Záměr Městyse prodat pozemky. >>>

11.08.2014 / 13.10.2014

Volby 2014.

Stanovení minimálního počtu členů >>>

29.07.2014 / 05.08.2014

45. Zasedání ZM

Pozvánka na 46. zasedání ZM. >>>

17.07.2014 / 12.10.2014

Volby 2014.

Volby do zastupitelstev obcí pro volební období >>>

03.07.2014 / 19.07.2014

Záměr Městyse

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku. Záměr >>>

01.07.2014 / 17.07.2014

Veřejná vyhláška.

Oznámení o vydání územního >>>

23.06.2014 / 30.06.2014

45. Zasedání ZM

Pozvánka na 45.zasedání ZM. >>>

19.06.2014 / 21.07.2014

Veřejná vyhláška.

Posuzování vlivů na životní prostředí >>>

22.05.2014 / 09.06.2014

Závěrečný účet 2013.

Závěrečný účet Městyse Medlov za rok >>>

05.05.2014 / 25.05.2014

VOLBY

Oznámení o době a místu konání >>>

30.04.2014 / 02.06.2014

Veřejná vyhláška.

FÚ OZNAMUJE >>>

29.04.2014 / 06.05.2014

44. Zasedání ZM

Pozvánka na 44. zasedání ZM. >>>

11.04.2014 / 25.05.2014

VOLBY

Jmenování zapisovatelky. >>>

09.04.2014 / 24.04.2014

Záměr

Záměr Městyse Medlov pronajmout část pozemku parc.č. 382 >>>

07.04.2014 / 27.05.2014

Veřejná vyhláška.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O >>>

07.04.2014 / 24.05.2014

VOLBY

Poskytnutí informací o počtu a sídle >>>

03.04.2014 / 10.04.2014

43. Zasedání ZM

Pozvánka na 43. zasedání ZM. >>>

25.03.2014 / 01.04.2014

42. Zasedání ZM

Pozvánka na 42. zasedání ZM. >>>

24.03.2014 / 24.05.2014

VOLBY

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. >>>

19.03.2014 / 03.04.2014

Region Židlochovicko

1. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013, >>>

28.02.2014 / 15.03.2014

Výroční zpráva

Výroční zpráva z.č. 106/1999 Sb za rok 2013. >>>

18.02.2014 / 06.03.2014

Veřejná vyhláška.

Opatření obecné povavy. >>>

18.02.2014 / 25.02.2014

41. Zasedání ZM

Pozvánka na 41. zasedání ZM. >>>

14.01.2014 / 21.01.2014

40. Zasedání ZM

Pozvánka na 40. Zasedání ZM >>>

19.12.2013 / 03.01.2014

Opatření obecné povahy

Záplavové území významného >>>

18.12.2013 / 03.01.2014

Veřejná vyhláška.

Tržní řád Městyse Medlov. >>>

17.12.2013 / 02.01.2014

OZV 1/2013

Obecně závazná vyhláška o odpadech 1/2013 >>>

09.12.2013 / 16.12.2013

39. Zasedání ZM

Pozvánka na 39. zasedání ZM. >>>

28.11.2013 / 13.12.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014. >>>

25.11.2013 / 11.12.2013

Záměr Městyse

Záměr městyse pronajmout tyto pozemky. >>>

25.11.2013 / 10.12.2013

Záměr Městyse

Záměr městyse pronajmout tyto pozemky. >>>

20.11.2013 / 21.05.2014

Výzva

Výzva pro vlastníka mostu přes řeku Jihlavu. >>>

19.11.2013 / 04.12.2013

Region Židlochovicko

Rozpočet na rok 2014 >>>

19.11.2013 / 04.12.2013

Veřejná vyhláška.

Územní rozhodnutí >>>

13.11.2013 / 16.12.2013

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška o konání dražby d >>>

12.11.2013 / 19.11.2013

38. Zasedání ZM

Pozvánka na 38. Zasedání ZM. >>>

29.10.2013 / 14.11.2013

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov pronajmout pozemek. >>>

18.10.2013 / 01.11.2013

Záměr městyse pronajmout obecní vodovod.

Záměr - Návrh smlouvy o nájmu a provozu >>>

18.10.2013 / 01.11.2013

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku. >>>

08.10.2013 / 24.10.2013

Veřejná vyhláška.

Územní rozhodnutí. >>>

08.10.2013 / 15.10.2013

37. Zasedání ZM

Pozvánka na 37. Zasedání ZM >>>

07.10.2013 / 22.10.2013

Návrh opatření obecné povahy.

Stanovení záplavového území a >>>

07.10.2013 / 25.10.2013

Volby

Oznámení o době a místu konání >>>

04.10.2013 / 25.10.2013

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky >>>

24.09.2013 / 10.10.2013

Veřejná vyhláška.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se >>>

23.09.2013 / 24.10.2013

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky >>>

16.09.2013 / 02.10.2013

Záměr.

Záměr Městyse Medlov pronajmout obecní byt č.p. 170 na >>>

03.09.2013 / 10.09.2013

36. Zasedání ZM

Pozvánka na 36. zasedání ZM >>>

29.08.2013 / 13.09.2013

Veřejná vyhláška.

Oznámení o možnosti převzít písemnost. >>>

30.07.2013 / 06.08.2013

35. Zasedání ZM

Pozvánka na 35. zasedání ZM >>>

23.07.2013 / 08.08.2013

Veřejná vyhláška.

Zahájení územního řízení a >>>

22.07.2013 / 06.08.2013

Záměr městyse.

Záměr Městyse Medlov pronajmout část pozemku. >>>

11.07.2013 / 26.07.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí. >>>

11.07.2013 / 26.07.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí o umístění stavby. >>>

28.06.2013 / 15.07.2013

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení stavebního >>>

28.06.2013 / 31.10.2013

Vyhláška

Vyhlášení skutečnosti pro >>>

26.06.2013 / 11.07.2013

Záměr prodat část pozemku

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku parc. č. 658/1 >>>

18.06.2013 / 03.08.2013

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení >>>

18.06.2013 / 25.06.2013

34. Zasedání ZM

Pozvánka na 34. Zasedání ZM. >>>

28.05.2013 / 28.08.2013

Státní pozemkový fond.

Oznámení o zamýšleném převodu. >>>

21.05.2013 / 28.05.2013

33. Zasedání ZM

Pozvánka na 33. Zasedání ZM >>>

20.05.2013 / 10.06.2013

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012. Příloha č 1 >>>

07.05.2013 / 23.05.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí o umístění stavby ( stavební >>>

07.05.2013 / 23.05.2013

DSO Židlochovicko

Zpráva o výsledku přezkoumání >>>

07.05.2013 / 23.05.2013

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít >>>

25.04.2013 / 13.05.2013

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít >>>

22.04.2013 / 07.05.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební >>>

16.04.2013 / 23.04.2013

32. Zasedání ZM

Pozvánka na 32.Zasedání ZM. >>>

15.04.2013 / 15.05.2013

Veřejná vyhláška.

Vyhlášení platnosti obnoveného >>>

03.04.2013 / 18.04.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí. >>>

25.03.2013 / 09.04.2013

Státní pozemkový úřad.

Rozhodnutí. >>>

21.03.2013 / 05.04.2013

Záměr prodat část pozemku

Záměr Městyse Medlov prodat část pozemku 454/1 o >>>

15.03.2013 / 02.04.2013

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít >>>

12.03.2013 / 19.03.2013

31. Zasedání ZM

Pozvánka na 31. Zasedání ZM. >>>

12.03.2013 / 27.03.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí. >>>

12.03.2013 / 28.03.2013

Veřejná vyhláška.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít >>>

07.03.2013 / 22.03.2013

Veřejná vyhláška.

Oznámení o spojení územního a >>>

22.02.2013 / 07.03.2013

Výběrové řízení

Výběrové řízení na dodávku >>>

19.02.2013 / 06.03.2013

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí o umístění stavby. >>>

13.02.2013 / 28.02.2013

Výroční zpráva

Výroční zpráva z.č. 106/1999 Sb za rok 2012 >>>

12.02.2013 / 19.02.2013

30. Zasedání ZM

Pozvánka na 30.zasedání ZM. >>>

04.02.2013 / 19.02.2013

Úřad pro civilní letectví

Návrh na opatření obecné povahy. 1. >>>

22.01.2013 / 06.02.2013

Veřejná vyhláška.

Pozvání k veřejnému ústnímu >>>

16.01.2013 / 31.01.2013

Záměr pronajmout nebytové prostory č.p.68

Záměr Městyse Medlov pronajmout nebytové prostory >>>

08.01.2013 / 24.01.2013

Veřejná vyhláška.

Oznámení o spojení územního a >>>

08.01.2013 / 24.01.2013

Veřejná vyhláška.

Usnesení o zastavení řízení. >>>

08.01.2013 / 24.01.2013

Veřejná vyhláška.

Usnesení o zastavení řízení. >>>

08.01.2013 / 15.01.2013

29. Zasedání ZM

Pozvánka na 29. Zasedání ZM. >>>

21.12.2012 / 12.01.2013

VOLBY PREZIDENTA ČR 2013.

Oznámení o době a místu konání >>>

21.12.2012 / 05.01.2013

Záměr pronajmout pozemky

Záměr Městyse Medlov pronajmout pozemky družstvu Drumapo. >>>

13.12.2012 / 12.01.2013

VOLBY PREZIDENTA ČR 2013.

Oznámení starosty o svolání prvního >>>

12.12.2012 / 27.12.2012

Veřejná vyhláška.

Přístřešek pro osobní automobil. >>>

04.12.2012 / 11.12.2012

28. Zasedání ZM.

Pozvánka na 28. zasedání ZM. >>>

03.12.2012 / 18.12.2012

DSO Židlochovicko

Návrh rozpočtu DSO Židlochovicko. >>>

01.12.2012 / 12.01.2013

VOLBY PREZIDENTA ČR 2013.

Stanovení zapisovatele. >>>

28.11.2012 / 12.01.2013

VOLBY PREZIDENTA ČR 2013.

Poskytnutí informací o počtu a sídle >>>

27.11.2012 / 12.12.2012

Veřejná vyhláška.

Vyjádření k podanému odvolání. >>>

27.11.2012 / 12.12.2012

Veřejná vyhláška.

Oznámení o spojení územního a >>>

22.11.2012 / 07.12.2012

Veřejná vyhláška.

Vyjádření k podanému odvolání. >>>

20.11.2012 / 05.12.2012

Návrh rozpočtu na rok 2013.

Návrh rozpočtu na rok 2013. >>>

12.11.2012 / 12.01.2013

VOLBY PREZIDENTA ČR 2013.

Stanovení počtu členů volební komise. >>>

07.11.2012 / 23.11.2012

OZV č. 3/2012

OZV č. 3/2012 městyse Medlov o místním poplatku za >>>

07.11.2012 / 23.11.2012

OZV č. 2/2012

OZV č. 2/2012 >>>

31.10.2012 / 31.01.2013

NABÍDKA POZEMKŮ.

Pozemkový fond České Republiky nabízí >>>

30.10.2012 / 15.11.2012

Veřejná vyhláška.

Přístřešek pro osobní automobil. >>>

30.10.2012 / 06.11.2012

27. Zasedání ZM.

Pozvánka na 27. zasedání ZM. >>>

24.10.2012 / 09.11.2012

Honební společnost Medlov-Němčičky

Svolání valné hromady. >>>

16.10.2012 / 31.10.2012

Veřejnoprávní smlouva.

VPS, Hrušovany u Brna. >>>

11.10.2012 / 26.10.2012

Veřejná vyhláška.

Stavební povolení Medlov, POINT CZ,trafostanice a >>>

04.10.2012 / 30.11.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr Městyse Medlov prodat pozemek. >>>

04.10.2012 / 19.10.2012

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí, oplocení pozemku před rodinným domem >>>

02.10.2012 / 09.10.2012

26. Zasedání ZM.

Pozvánka a program 26. zasedání ZM. >>>

01.10.2012 / 16.10.2012

Veřejná vyhláška.

Oznámení o spojení územního a >>>

26.09.2012 / 12.10.2012

Veřejná vyhláška.

Rozhodnutí o umístění stavby"kabelová >>>

26.09.2012 / 12.10.2012

Volby 2012

Oznámení o době a místu konání >>>

05.09.2012 / 20.09.2012

Obecně závazná vyhláška.

OZV o místních poplatcích. >>>

04.09.2012 / 20.09.2012

Veřejná vyhláška.

Usnesení. >>>

31.08.2012 / 12.10.2012

Volby 2012

Jmenování zapisovatele. >>>

31.08.2012 / 15.09.2012

Záměr směnit pozemky

Záměr směnit pozemky >>>

28.08.2012 / 12.09.2012

Veřejná vyhláška.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. >>>

28.08.2012 / 12.09.2012

Veřejná vyhláška.

Oznámení o spojení územního a >>>

28.08.2012 / 04.09.2012

25. Zasedání ZM.

Pozvánka na 25. zasedání ZM. >>>

28.08.2012 / 12.10.2012

Volby 2012

Volby 2012-podání informací. >>>

24.08.2012 / 10.09.2012

Veřejná vyhláška.

Kabelová přípojka NN pro zemědělský >>>

21.08.2012 / 21.11.2012

Pozemkový fond ČR.

Oznámení o zamýšleném převodu. >>>

14.08.2012 / 21.08.2012

24.mimořádné zasedání ZM.

Pozvánka na 24. mimořádné zasedání >>>

14.08.2012 / 12.10.2012

Volby do zastupitelstech krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012.

Stanovení minimálního počtu členů >>>

01.08.2012 / 16.08.2012

Veřejná vyhláška.

Seznámení s podklady územního >>>

01.08.2012 / 01.11.2012

NABÍDKA POZEMKŮ.

Nabídka pozemků k pronájmu Pozemkovým fondem ČR. >>>

31.07.2012 / 07.08.2012

23. zasedání ZM.

Pozvánka na 23. zasedání ZM. >>>

20.07.2012 / 04.08.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc.č. 308  v >>>

20.07.2012 / 04.08.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc.č. 307 v k. ú. >>>

17.07.2012 / 24.07.2012

22.mimořádné zasedání ZM.

Pozvánka na 22. mimořádné zasedání >>>

03.07.2012 / 18.07.2012

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.

Rozhodnutí o umístění stavby. >>>

26.06.2012 / 11.07.2012

ROHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU.

Rozhodnutí o zrušení  "ochranné >>>

19.06.2012 / 26.06.2012

21. Zasedání ZM

Pozvánka na 21. Zasedání ZM. >>>

19.06.2012 / 04.07.2012

Veřejná vyhláška.

Oznámení o zahájení stavebního >>>

12.06.2012 / 26.06.2012

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV.

Rozhodnutí o schválení návrhu >>>

11.06.2012 / 26.06.2012

Oznámení o zahájení řízení.

Oznámení o zahájení územního >>>

30.05.2012 / 14.06.2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET městyse Medlov za rok 2011.

Závěrečný účet městyse Medlov za rok >>>

25.05.2012 / 11.06.2012

ROHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Rozhodnutí o umístění stavby ( stavební >>>

24.05.2012 / 08.06.2012

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Rozhodnutí o umístění stavby"Dvorní >>>

22.05.2012 / 29.05.2012

20.Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na 20.zasedání ZM. >>>

16.05.2012 / 31.05.2012

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení >>>

16.05.2012 / 18.06.2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška. >>>

02.05.2012 / 02.08.2012

POZEMKOVÝ FOND ČR

Žádost o vyložení nabídky pozemků k >>>

30.04.2012 / 15.05.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku p.č. 45/1. >>>

30.04.2012 / 15.05.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku p.č. 45/1 a 133 >>>

30.04.2012 / 15.05.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr mšstyse Medlov prodat část pozemku p.č. >>>

25.04.2012 / 11.05.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzít >>>

24.04.2012 / 16.05.2012

Výběrové řízení

Výběrové řízení pro obsazení >>>

17.04.2012 / 24.04.2012

19.Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na 19. Zasedání zastupitelstva. >>>

12.04.2012 / 27.04.2012

DSO Region Židlochovicko.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011. >>>

12.04.2012 / 27.04.2012

DSO Region Židlochovicko.

Závěrečný účet. >>>

10.04.2012 / 24.04.2012

Veřejná vyhláška

Pozvánka na závěrečné jednání ke >>>

04.04.2012 / 20.04.2012

Záměr prodat pozemek

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 364 v k. >>>

03.04.2012 / 18.04.2012

OZNÁMENÍ

Oznámení o spojení územního a >>>

26.03.2012 / 10.04.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o možnosti převzít >>>

22.03.2012 / 28.04.2012

Rozhodnutí hejtmana jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku >>>

22.03.2012 / 06.04.2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení o nařízení dražebního >>>

22.03.2012 / 02.04.2012

USNESENÍ

Změna termínu nařízeného dražebního >>>

20.03.2012 / 04.04.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o oznámení >>>

20.03.2012 / 27.03.2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

18. zasedání zastupitelstva městyse Medlov. >>>

20.03.2012 / 04.04.2012

OZNÁMENÍ

Oznámení o spojení územního a >>>

20.03.2012 / 04.04.2012

OZNÁMENÍ

Oznámení o spojení územního a >>>

07.03.2012 / 09.04.2012

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ >>>

06.03.2012 / 04.04.2012

Oznámení vystavení návrhu KPÚ v k.ú. Medlov

Vystavení návrhu KPÚ V k.ú. Medlov. >>>

06.03.2012 / 13.03.2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Svolání 17. mimořádného >>>

05.03.2012 / 21.03.2012

Oznámení o zahájení řízení.

Oznámení o zahájení územního >>>

05.03.2012 / 04.04.2012

Veřejná vyhláška

Pozvání na závěrečné >>>

05.03.2012 / 20.03.2012

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku parc. č. 383/1 >>>

05.03.2012 / 20.03.2012

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek č. 491/12 v k. ú. Me >>>

05.03.2012 / 20.03.2012

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku parc. č. 281/1 >>>

21.02.2012 / 28.02.2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

16. Zasedání zastupitelstva městyse Medlov >>>

21.02.2012 / 07.03.2012

Výroční zpráva

Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2011. >>>

20.02.2012 / 06.03.2012

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Rozhodnutí o umístění stavby. >>>

14.02.2012 / 29.02.2012

USNESENÍ

Usnesení o nařízení dražebního >>>

09.02.2012 / 09.03.2012

Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje III".

Zahájení zjišťovacího >>>

01.02.2012 / 01.05.2012

POZEMKOVÝ FOND ĆR

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná >>>

30.01.2012 / 14.02.2012

PRODEJ POZEMKU

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc.č. 14 v k.ú. Me >>>

26.01.2012 / 10.02.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška. >>>

17.01.2012 / 25.01.2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

15. zasedání zastupitelstva >>>

17.01.2012 / 01.02.2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o umístěnní stavby. >>>

05.01.2012 / 20.01.2012

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012. >>>

05.01.2012 / 20.01.2012

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA >>>

04.01.2012 / 19.01.2012

Oznámení

Oznámení ospojení územního a >>>

04.01.2012 / 19.01.2012

ROHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Návrh výroku územního rozhodnutí. >>>

03.01.2012 / 18.01.2012

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 565 v k.ú. >>>

03.01.2012 / 18.01.2012

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat část pozemeku parc. č. 66/1 >>>

29.12.2011 / 16.01.2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

"Protipovodňová opatření v k.ú. Medlov" >>>

21.12.2011 / 06.01.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška >>>

21.12.2011 / 11.01.2012

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/11 měsytse Me >>>

21.12.2011 / 05.01.2012

Opatření obecné povahy

JMK - Odbor životního prostředí - opatření >>>

21.12.2011 / 11.01.2012

Dodatek č.1

Dodatek č.1 k Závěrečnému účtu Městyse Medlov za >>>

20.12.2011 / 05.01.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - usnesení >>>

14.12.2011 / 20.12.2011

Dobrovolný svazek obcí REGION ŽIDLOCHOVICKO

ROZPOČET NA ROK 2012 >>>

13.12.2011 / 21.12.2011

14.Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na 14.zasedání zastupitelstva >>>

05.12.2011 / 20.12.2011

Oznámení

Zahájení územního řízení a >>>

28.11.2011 / 14.12.2011

Usnesení

Usnesení o ustanovení opatrovníka >>>

28.11.2011 / 14.12.2011

Prodej pozemku

Záměr Městyse prodat část pozemku parc.č. 66/1 >>>

28.11.2011 / 14.12.2011

Prodej pozemku

Záměr Měsytse Medlov prodat část pozemku. >>>

28.11.2011 / 14.12.2011

Prodej pozemku

Záměr Městyse prodat část pozemku. >>>

15.11.2011 / 23.11.2011

13. Zasedání zastupitelstva

13. Zasedání zastupitelstva >>>

10.11.2011 / 26.11.2011

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh opatření obecné povahy >>>

10.11.2011 / 26.11.2011

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ >>>

02.11.2011 / 02.02.2012

POZEMKOVÝ FOND ČR

Nabídka pozemků k pronájmu >>>

27.10.2011 / 14.11.2011

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - usnesení >>>

25.10.2011 / 09.11.2011

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 283 v k.ú. >>>

25.10.2011 / 09.11.2011

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 4 v k.ú. Me >>>

25.10.2011 / 09.11.2011

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 541/13 a 541/14 v >>>

25.10.2011 / 09.11.2011

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 373/1 v >>>

25.10.2011 / 09.11.2011

Prodej pozemku

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 491/1 v >>>

11.10.2011 / 18.10.2011

12. zasedání zastupitelstva

12. zasedání zastupitelstva městyse Medlov >>>

06.10.2011 / 24.10.2011

Jihomoravský kraj

Oznámení o vydání zásad >>>

06.10.2011 / 20.10.2011

Stavební úřad Židlochovice

Zahájení územního řízení a >>>

20.09.2011 / 05.10.2011

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o změně stavby >>>

19.09.2011 / 19.12.2011

POZEMKOVÝ FOND ČR

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY - oznámení >>>